โรคหนองในแท้ หนองในเทียม

หนองในเกิดจากอะไร

          โรคหนองใน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ โรคหนองในแท้ หรือ โกโนเรีย (Gonorrhoea) เกิดจากการติดเชื้อ Neisseria gonorrhoeae ซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียที่มีรูปร่างค่อนข้างกลม อยู่กันเป็นคู่หันด้านเว้าเข้าหากัน ดูคล้ายเมล็ดกาแฟหรือเมล็ดถั่ว ย้อมสีแกรมติดสีแดง เชื้อนี้จะทำให้เกิดโรคเฉพาะเยื่อเมือก Mucous Membrance เช่น เยื่อเมือกในท่อปัสสาวะ ช่องคลอด ปากมดลูก เยื่อบุมดลูก ท่อรังไข่ ทวารหนัก เยื่อบุตา คอ เป็นต้น โดยเชื้อนี้มีระยะฟักตัวเร็ว คือประมาณ 1-10 วัน

          ส่วน โรคหนองใน อีกประเภท คือ โรคหนองในเทียม (Non Gonococcal Urethritis) หรือ NSU เป็นการอักเสบของท่อปัสสาวะที่เกิดจากเชื้อโรคอื่น ๆ ที่ไม่ใช่หนองในแท้ 

หนองใน ติดต่อกันทางไหน

          โรคหนองใน ไม่ว่าจะโรคหนองในแท้ หรือโรคหนองในเทียม สามารถติดต่อกันจากการมีเพศสัมพันธ์ ไม่ว่าจะทางปาก ช่องคลอด หรือทางทวารหนัก รวมทั้งหากมีการร่วมเพศทางปาก ก็อาจทำให้ติดโรคที่ลำคอได้

          นอกจากนี้ โรคหนองในเทียม ยังเกิดขึ้นได้จากสาเหตุอื่น ๆ เช่น การติดเชื้อของทางเดินปัสสาวะ, การอักเสบของต่อมลูกหมาก, ท่อปัสสาวะตีบ, การอักเสบของหนังหุ้มอวัยวะเพศ หรือการใส่สายสวนปัสสาวะ

          ส่วนการจับมือ หรือนั่งฝาส้วมเดียวกัน ไม่สามารถทำให้เกิดการติดเชื้อหนองในได้ เนื่องจากเชื้อโรคชนิดนี้ เมื่อออกจากร่างกายคนแล้วจะตายค่อนข้างง่าย ดังนั้นโอกาสที่จะติดต่อกันทางอื่น นอกจากทางเพศสัมพันธ์เป็นไปได้ยากกว่า

อาการหนองใน สังเกตแต่เริ่มแรก รักษาได้เร็ว

          - อาการหนองในผู้ชาย : ในผู้ชายที่เป็นหนองในจะมีอาการปัสสาวะขัดอย่างรุนแรง และมีหนองสีเหลืองข้น ไหลออกมาจากท่อปัสสาวะ มักเกิดอาการหลังรับเชื้อไปแล้ว 2-5 วัน ถ้าไม่รักษาอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น ลุกลามไปยังต่อมลูกหมาก ทำให้ต่อมลูกหมากอักเสบ อัณฑะอักเสบ ฯลฯ ซึ่งทำให้เป็นหมันได้

          - อาการหนองในผู้หญิง : ในผู้หญิงที่เป็นหนองใน ส่วนใหญ่จะไม่มีอาการ จนกระทั่ง 10 วันไปแล้ว จะมีอาการตกขาว มีกลิ่นเหม็น ปัสสาวะแสบขัด เพราะเกิดการอักเสบที่ท่อปัสสาวะ และปากมดลูก ถ้าไม่รีบรักษาเชื้อโรคจะลุกลาม ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น ต่อมบาร์โธลินอักเสบ เป็นฝีบวมโต การอักเสบในอุ้งเชิงกราน ปีกมดลูกอักเสบ การอุดตันของท่อรังไข่ ซึ่งทำให้เป็นหมันหรือตั้งครรภ์นอกมดลูกได้ นอกจากนี้ หากหญิงมีครรภ์เป็นโรคหนองใน เวลาคลอดอาจทำให้เด็กทารกติดเชื้อเกิดอาการตาอักเสบได้ และหากรักษาไม่ทัน จะทำให้เด็กตาบอดได้

หนองในเทียม อาการเป็นอย่างไร

          อาการของหนองในเทียม จะคล้ายกับอาการผู้ป่วยหนองในแท้ แต่มีความรุนแรงน้อยกว่า และระยะฟักตัวของโรคหนองในเทียมจะนานกว่าโรคหนองในแท้

การวินิจฉัย โรคหนองใน

การวินิจฉัยว่าเป็นโรคหนองในหรือไม่นั้น แพทย์จะนำหนอง หรือปัสสาวะ มาตรวจ PCR จากนั้นจะนำมาย้อมหาเชื้อ และนำไปเพาะเชื้อ เพื่อตรวจสอบ ทั้งนี้แพทย์จะนำการตรวจหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โรคอื่น ๆ ร่วมด้วย

ส่วนการวินิจฉัยโรคหนองในเทียม จะต้องอาศัยการตรวจพิเศษทางห้องปฏิบัติการมาร่วมด้วย

หนองใน รักษาได้อย่างไร มาดูวิธี

 ผู้ที่เป็นโรคหนองใน มักจะเป็นโรคหนองในเทียมด้วย ดังนั้นจึงต้องรักษาอาการไปพร้อม ๆ กัน โดยการใช้ยาปฏิชีวนะกลุ่ม Cephalosporin และ Quinolone อาจเป็นชนิดรับประทานหรือชนิดยาฉีด ยาที่นิยมใช้ในปัจจุบัน ได้แก่ Cefixime, Ceftriaxone, Ciprofloxacin, Ofloxacin, Levofloxacin เป็นต้น

ทั้งนี้ การรักษาหนองในจะได้ผลหรือไม่ ขึ้นอยู่กับผู้ป่วยที่จะต้องรับประทานยาให้ครบตามแพทย์สั่ง และปฏิบัติตน รวมทั้งตรวจซ้ำตามแพทย์แนะนำ และหากใครเป็นโรคหนองในควรพาคู่สามีและภรรยาไปตรวจรักษาด้วย

นอกจากนี้เมื่อหายแล้ว ยังควรกลับไปตรวจซ้ำตามแพทย์นัด จนกว่าจะแน่ใจว่าหายสนิทในทุกตำแหน่งที่มีเพศสัมพันธ์

หนองในหายเองได้ไหม ไม่รักษาได้หรือเปล่า

 แม้ว่าผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการดีขึ้นเอง แต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมด ดังนั้นเมื่อเป็นหนองในจึงควรเข้ารับการรักษาจากแพทย์จะดีที่สุด เพราะโรคหนองในสามารถกลับมาเป็นซ้ำได้ หากไม่รักษาแล้วไปแพร่เชื้อให้คู่นอน อาการหนองในก็จะกลับมาเป็นได้อีกและมีโอกาสที่ภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ จะเพิ่มขึ้นตามจำนวนครั้งที่ได้รับเชื้อ ซึ่งภาวะแทรกซ้อนก็อย่างเช่น อุ้งเชิงกรานอักเสบ ภาวะมีบุตรยาก ปวดท้องน้อยเรื้อรัง ซึ่งเชื้อหนองในสามารถเข้าสู่กระแสเลือดและทำให้เกิดการติดเชื้อในร่างกายที่รุนแรงได้

โรคแทรกซ้อนที่สำคัญของผู้ป่วยหนองใน

ในผู้ชายที่มีอาการหนองใน อาจเกิดอาการแทรกซ้อนต่าง ๆ คือ

- การอักเสบของอัณฑะ Epididymitis ซึ่งหากไม่รักษาอาจจะทำให้เป็นหมัน
- ข้ออักเสบ Reiter’s syndrome (arthritis)
- เยื่อบุตาอักเสบ Conjunctivitis
- ผื่นที่ผิวหนัง Skin lesions
- หนองไหล Discharge

ส่วนผู้หญิงที่มีอาการหนองใน อาจมีอาการดังต่อไปนี้

- อุ้งเชิงกรานอักเสบ Pelvic Inflammatory Disease (PID) อาจจะทำให้เกิดการตั้งครรภ์นอกมดลูก
- ปวดท้องน้อยเรื้อรัง Recurrent PID อาจจะทำให้เป็นหมัน
- ท่อปัสสาวะอักเสบ Urethritis
- ช่องคลอดอักเสบ Vaginitis
- แท้ง Spontaneous abortion (miscarriage)

โรคหนองใน ป้องกันได้ไหม

การป้องกันโรคหนองในที่ดีที่สุด คือ ควรงดการมีเพศสัมพันธ์ หากมีเพศสัมพันธ์กับคนที่ไม่แน่ใจว่ามีเชื้อหรือไม่ ให้สวมถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันตัวเอง นอกจากนี้ ควรมีสามีหรือภรรยาเพียงคนเดียว หรือลดปัจจัยเสี่ยงในการติดต่อ โรคหนองใน และ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ

หนึ่งความคิดบน “โรคหนองในแท้ หนองในเทียม

 1. xxx

  Just want to say your article is as amazing. The clarity on your publish is simply nice and that i can assume you’re a professional in this subject.
  Well along with your permission let me to take hold of your feed to stay updated with approaching post.
  Thank you a million and please carry on the rewarding work. http://ravitamusic.com

 2. xx

  Hello there! I know this is kind of off topic but I
  was wondering if you knew where I could find a captcha plugin for
  my comment form? I’m using the same blog
  platform as yours and I’m having problems finding one?
  Thanks a lot! http://maximp3.net/

 3. soi keo

  Howdy! I could have sworn I’ve visited this web site before but after
  looking at some of the posts I realized it’s new
  to me. Nonetheless, I’m definitely pleased
  I found it and I’ll be bookmarking it and checking back often! http://keo365.com/the-thao

 4. chudai

  Hello there! This post could not be written any better!

  Reading through this post reminds me of my good old room
  mate! He always kept chatting about this. I will
  forward this post to him. Pretty sure he will have a good read.
  Thank you for sharing! https://www.emp3u.co/

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>